Wednesday 3 October 2012

MTEA-1.पहिली भेट

मी राजेश दशरथ हजारे. मला 'दमयंतीताई देशमुख अध्यापक विद्यालय, मौदा रोड रामटेक' येथील 'पाणी पिण्याच्या तंबुजवळ' मी 'डी.टी.एड. प्रथम वर्षात' नवीन-नवीन असताना दिवाळीच्या सुट्टयांहून परतल्यानंतर एक मुलगी दिसली. त्या वेळी त्या मुलीला बघताच मला जबर धक्का बसला तो का? या प्रश्नाचे उत्तर आपणास पुढील लेखात मिळेल. मी त्यावेळी विचार सुद्धा केला नव्हता की ती मुलगी माझ्याच अध्यापक विद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी आली असावी.

मी मानलेल्या माझ्या ताईशी हिच माझी पहिली भेट होती.

Pages: [First|Prev.|Next|Last]

No comments:

Post a Comment

Thank you so much for your comment on BookLysis by RDHSir.com! To avoid spam, your comment has been forwarded to the author for moderation purpose. If found all right, your comment will be approved soon!
Thank you so much!

Keep commenting..!

Don't forget to CHECK in NOTIFY ME.

Regards,

Rajesh D. Hajare (RDHSir)
Founder, BookLysis by RDHSir.com
www.rdhsir.com