Thursday 11 October 2012

MTEA-3. सुक्ष्मपाठाचे आनंदी दिवस

आमचे सुक्ष्म पाठ सुरू असताना माझी ईच्छा होती कि नवीन प्रवेश घेतलेली मुलगी माझ्याच गटात यावी पण ती दुस-या तुकडीची असल्याने माझ्या गटात येणार नाही असे वाटले होते पण देवाच्या कृपेने अनपेक्षितपणे ती मुलगी माझ्या गटात आली व विशेष म्हणजे मीच त्या गटाचा गटप्रमुख होतो.

पहिल्याच नजरेत मी त्या मूलीला बहिण मानलं होतं व त्या बहिणीने 'माझी ताई' बनून माझ्याशी फक्त बोलावं या ईच्छेपोटी मी एकट्या ताईचे अब्बल-तब्बल 6 पाठांचे निरिक्षण केले. त्या दिवसात ताई थोडीबहूत माझ्याशी बोलत होती व मी ताईला स्वत: नाशिक प्रकरणाबद्दल सांगून 'ती' व 'ताई' एकच तर नाही ना! हे खात्रीपूर्वक जाणणार होतो तसेच त्यांना बहिण मानतो हे ही सांगणार होतो पण---

काहिही असो, माझी मानलेली ताई माझ्याशी फक्त सुक्ष्मपाठातच चांगली हसत-हसत मनमोकळेपणे बोलली म्हणून माझ्यासाठी सुक्ष्मपाठाचेच दिवस आनंदी होते. त्या आनंदी दिवसांची आठवण आजही मी सुक्ष्मपाठ रजिस्टर व 'ती' ताईचे हस्ताक्षर असलेली कागदे जपून ठेवत आहे.

Pages: [First|Prev.|Next|Last]

1 comment:

  1. I'll try to put this to good use immdieaetly.

    ReplyDelete

Thank you so much for your comment on BookLysis by RDHSir.com! To avoid spam, your comment has been forwarded to the author for moderation purpose. If found all right, your comment will be approved soon!
Thank you so much!

Keep commenting..!

Don't forget to CHECK in NOTIFY ME.

Regards,

Rajesh D. Hajare (RDHSir)
Founder, BookLysis by RDHSir.com
www.rdhsir.com